shota_katayama

@shota_katayama

京都大学法学部四年。
主に芸術・ファッション・デザインに関心がある。
趣味はコーヒーを淹れること。

shota_katayama さんのプレイリスト